JAZZ w Pałcach Dworach i ... Wiechlice

zaproszenie_wiechlice_400zaproszenie2_wiechlice_400zaproszenie_wiechlice_400

Jazzujące Muzeum na dobre wpisało się w życie kulturalne naszego miasta. Dobre pomysły mają tę zaletę, że rodzą kolejne, dobre idee. „Jazz w pałacach, dworach i…” powstał z inspiracji czwartkowych spotkań w Muzeum Ziemi Lubuskiej.

Doskonała muzyka jazzowa w restaurowanych, remontowanych, czy też już uratowanych i przywróconych dawnej świetności zabytkowych obiektach naszego lubuskiego regionu wydaje się pomysłem bardzo dobrym i dostarczy uczestnikom tych spotkań najwyższych doznań i emocji. Tym bardziej, że o wspaniałościach i historii pałacu, czy dworu opowiedzą fachowcy i miłośnicy historii sztuki.

W zamyśle organizatorów t.j. Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Przyjaciół Piekarni CK oraz Urzędu Marszałkowskiego cztery koncerty w drugim półroczu są projektem pilotażowym, który w przyszłym roku ma szansę rozwinięcia skrzydeł. Obiektów pięknych ale też i bardzo cennych mamy w bród, często je omijamy bo nie ma czasu, czy też specjalnego powodu do zapoznania się z nimi. Muzyka a także słowo mówione będą zapewne swoistym magnesem. Zachęcają do wzięcia udziału profesjonalnie przygotowane materiały, plakat, folder i zaproszenie. Autorem plakatu jest wybitny artysta plastyk Tomasz Broda.

Przygotowania do koncertów wywołały zamierzony przez organizatorów efekt ożywienia i włączenia się różnych organizacji samorządowych i pozarządowych, osób prywatnych np. Fundacji Karolat, Miasta Nowa Sól, Szprotawskiego Domu Kultury, Stowarzyszenia Odra dla turystów. Pierwszy koncert odbył się 23 lipca w Zamku Karolat w Siedlisku. Zagrał Big Band Nowosolski pod dyr.. Kacpra Wojtkowiaka

Drugi koncert 11 sierpnia (piątek) o godz. 19.00 w Pałacu w Wiechlicach. Zagra Jaques Kuba Seguin (Kanada) & Mateusz Pałka Trio Szczegółowe inf. www.cichakobieta.pl

11 sierpnia (piątek) 19:00 - 21:00
Wstęp wolny