"Słowiańska Wyspa na niemieckim morzu. Historia i współczesność Serbołużyczan"

klb_13_400

to kolejny temat spotkania w Zielonogórskim Klubie „Tygodnika Powszechnego”.

Podróżującego samochodem po wschodnich terenach niemieckiego sąsiada zwracają uwagę dwujęzyczne tablice z nazwami miejscowości: Bautzen / Budyšin, Cottbus / Chóśebuz. To oznacza, że jedziemy przez Łużyce, teren od niepamiętnych czasów zamieszkany przez naszych słowiańskich krewniaków. Wstyd powiedzieć, ale przeciętny Polak niewiele wie o Serbołużyczanach.

Tymczasem intrygującymi są pytania: jak to się stało, że ta licząca dziś ok. 50 tys. osób słowiańska grupa etniczna wśród niemieckiego żywiołu nie uległa germanizacji, zachowała swój język i obyczaje, kulturową tożsamość? Jaka czeka ich przyszłość, czy rozpłyną się w niemieckim morzu?

O tych sprawach chcemy porozmawiać w zielonogórskim Klubie „Tygodnika Powszechnego”. Do rozmowy zaprosiliśmy specjalistów: dr. Petera Schurmanna z Instytutu Serbskiego w Cottbus oraz prof. Tomasza Jaworskiego z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Dr. Peter Schurmann jest historykiem, członkiem Instytutu Serbołużyckiego, redaktorem serii wydawniczej "Łużyckie skarby” Muzeum w Cottbus. Jego badania obejmują kulturową i społeczną historię Serbołużyczan oraz świadectwa kultury życia i budownictwa dolnołużyckich Łużyczan.

Prof. Tomasz Jaworski jest prezesem i założycielem Towarzystwa Studiów Łużyckich, członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Lubuskiego Towarzystwa Naukowego oraz Macierzy Łużyckiej. Uczestniczy w pracach Sekcji Demografii Historycznej przy Komitecie Nauk Demograficznych PAN. Jest organizatorem interdyscyplinarnych cyklicznych Zielonogórskich Spotkań Demograficznych.

bbpl-stopka-12-2-2017_400

Spotkanie jest realizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Piekarni CK oraz Zielonogórski Klub Tygodnika Powszechnego w ramach projektu “Moi Niemcy- Moi Polacy. Wydarzenia na drodze do porozumienia“ przy wsparciu finansowym:

Fundusz Małych Projektów (FMP) w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” dla Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej

13 listopada (wtorek) 18:00 - 20:00
Wstęp wolny