Klub Tygodnika Powszechnego - gościem będzie o. Stanisław Jaromi OFM Conv.

jaromi_400

"Ekologia po chrześcijańsku w ujęciu franciszkańskim"

Będziemy rozmawiać i szukać odpowiedzi na pytania; Jakie jest oficjalne stanowisko Kościoła Katolickiego wobec kryzysu klimatycznego ? Jakie wysiłki podejmują chrześcijanie w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego ? Czy jest możliwe aby Kościoły wprowadziły do życia kościelnego świętowanie Dnia Stworzenia, promowały odpowiedzialne style życia i zachęcały do ekologicznej aktywności? Czy możliwe jest u nas liturgiczne Święto Stworzenia, czyli wspólny obchód wysławiania Boga za Jego niezwykłą dobroć i miłość, które objawiły się w akcie stwórczym?

O. STANISŁAW JAROMI franciszkanin, ekolog. Absolwent teologii i ochrony środowiska, doktor filozofii, promotorem jego magisterium z ochrony środowiska na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym KUL był prof. Stefan Kozłowski a promotorem doktoratu nauk humanistycznych w zakresie filozofii przyrody i nauk przyrodniczych na Wydziale Filozofii KUL był abp prof. Józef Życiński.

Od lat zaangażowany w edukację ekologiczną, przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu – REFA i szef portalu www.swietostworzenia.pl, wieloletni delegat franciszkanów ds. sprawiedliwości, pokoju i ochrony stworzenia. Interesuje się sprawami dialogu pomiędzy nauką i wiarą, kulturą i duchowością, chrześcijańską wizją świata i różnymi nurtami ekofilozofii. Pracował w Czechach oraz w międzynarodowych centrach franciszkanów w Asyżu, Rzymie i Krakowie.

Człowiek Roku Polskiej Ekologii 2017

25 września (środa) 18:00 - 20:00
Wstęp wolny