Debata: Media – Nauka – Polityka

radio_fb_400

Zapraszamy do udziału w debacie MEDIA – NAUKA – POLITYKA.

Organizatorem spotkania jest Polskie Towarzystwo Socjologiczne (Oddział Zielonogórski) oraz Klub „Tygodnika Powszechnego” w Zielonej Górze

Część I

Konrad Stanglewicz - Media moich marzeń

Lech Szczegóła - Obiektywizm. Nadzieja czy iluzja?

Mariusz Kwiatkowski - Pluralizm, równowaga czy dominacja? Dyskusja

Część II Konrad Stanglewicz. Człowiek – Obywatel – Radiowiec Głosy przyjaciół i współpracowników

Część III Koncert jazzowy YES4JAZZ & Natasza Iwaniszyn

Organizując debatę na temat wzajemnych powiązań między światem mediów, nauki i polityki, chcemy wnieść wkład do dyskusji na temat życia publicznego. Jego stan jest w dużej mierze uzależniony od kondycji i wiarygodności mediów. Nasz wkład polega przede wszystkim na propozycji spojrzenia na obserwowane zjawiska i tendencje z szerokiej – akademickiej i obywatelskiej perspektywy:

• Jakich mediów potrzebujemy?

• W jakim stopniu możliwy jest obiektywizm i pluralizm w mediach?

• W jaki sposób obywatele mogą uzyskać wpływ na jakość mediów publicznych?

Ważnym elementem debaty będzie odniesienie się do wybranego przypadku. Jest on szczególny– losy wybitnego radiowca splecione przez kilkadziesiąt lat ze skomplikowanymi losami Kraju, Regionu, Uniwersytetu i Miasta. Przez pryzmat doświadczeń, dorobku i zaangażowania redaktora Konrada Stanglewicza spojrzymy na siebie samych i naszą wspólną przeszłość i przyszłość. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą wnieść swój wkład w debatę na temat spraw publicznych i tych, którzy odczuwają potrzebę uhonorowania redaktora Konrada Stanglewicza. Zrobimy to tak, jak on lubi – merytorycznie, socjologicznie i muzycznie. Konrad Stanglewicz, absolwent Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek filologia polska oraz UW kierunek dziennikarstwo. Dziennikarz Radia Zachód, współtwórca „Solidarności” na Ziemi Lubuskiej. Jest laureatem wielu nagród dziennikarskich w konkursach krajowych za reportaże i audycje dokumentalne, odznaczony Odznaką Honorową za Zasługi w Rozwoju Województwa Zielonogórskiego oraz srebrnym medalem za Długoletnią Służbę przez Prezydenta RP, nagrodzony nagrodą kulturalną Prezydenta Zielonej Góry oraz Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego.

Dr hab. Lech Szczegóła, prof. UZ, socjolog i politolog. Absolwent UW. Interesuje się problematyką partycypacji politycznej i aktywnością Polaków w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego. Bada przemiany demokracji w aspekcie relacji pomiędzy polityką i obywatelami, partiami i wyborcami. Główne obszary badań: socjologia polityki i kultury politycznej, socjologia wiedzy – idei i przekonań politycznych, procesy zmian społecznych.

Dr hab. Mariusz Kwiatkowski, prof. UZ, socjolog i pedagog, absolwent KUL. Stopień doktora habilitowanego z zakresu socjologii uzyskał w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Zafascynowany problematyką kapitału społecznego, zaufania, sieci społecznych, przedsiębiorczości społecznej i partycypacji obywatelskiej, poszukuje odpowiedzi na pytanie o rolę relacji międzyludzkich w rozwiązywaniu wspólnych problemów. Zaintrygowany nieprzejrzystością reguł w zakresie obsadzania stanowisk publicznych, próbuje wyjaśnić źródła tego problemu. Zniecierpliwiony rozdźwiękiem między teorią a praktyką, realizuje odmianę badań w działaniu.

21 września (poniedziałek) 18:00 - 21:00
Wstęp wolny