Konkurs Piosenki Literackiej im. Piotra Machalicy

Regulamin

ORGANIZATOR: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PIEKARNI CICHEJ KOBIETY

Konkurs Piosenki Literackiej im. Piotra Machalicy odbędzie się po raz drugi w Zielonej Górze w ramach III Zielonogórskich Spotkań Artystycznych „Klan Machaliców i Przyjaciele” w dniach 20-21 kwietnia 2024.

 1. Konkurs ma charakter ogólnopolski, zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 2. Udział w konkursie mogą wziąć soliści i duety wokalne od 18 do 30 roku życia.
 3. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do dnia 29 lutego 2024 r. poprawnie i kompletnie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z plikami video lub linkiem do strony z wykonaniem na żywo dwóch przygotowanych utworów oraz opcjonalnie partyturę utworów. Link do formularza na stronie www.cichakobieta.pl

Formularz będzie aktywny od 10.12 do 29.02 do godz. 23.59

 1. Organizator szczególnie zachęca do sięgnięcia po repertuar: Jeremiego Przybory, Wojciecha Młynarskiego, Jana Wołka, Jonasza Kofty, Włodzimierza Wysockiego i Andrzeja Poniedzielskiego.
 2. 10 wykonawców zostanie zakwalifikowanych do finału przez Radę Artystyczną powołaną przez organizatora. Informacje o zakwalifikowaniu uczestnicy otrzymają do 20 marca 2024r drogą elektroniczną.
 3. Udział w festiwalu na każdym etapie jest bezpłatny, organizator nie pokrywa żadnych kosztów uczestnictwa w wydarzeniach.
 4. Finalistów będzie oceniało Jury w składzie: Magda Umer, Jan Wołek, Robert Czechowski. Jury przyzna nagrody finansowe o łącznej puli 18 000 zł i zdecyduje o ich podziale. Podczas koncertu finałowego zostanie przyznana także Nagroda Publiczności.
 5. Jeden z laureatów otrzyma propozycję wykonania własnego recitalu w kolejnej edycji festiwalu.
 6. Dwóch uczestników otrzyma zaproszenie do udziału w koncercie galowym III Festiwalu im. Piotra Machalicy, który odbędzie się w Częstochowie.
 7. Wykonawcy zakwalifikowani i zaproszeni do koncertu finałowego, zaprezentują jedną piosenkę wskazaną przez Radę Artystyczną, wezmą udział w warsztatach w dniu 20 kwietnia prowadzonych przez Magdę Umer, Jana Wołka i Roberta Czechowskiego z zespołem muzycznym w składzie: Wojciech Pruszyński – fortepian, aranżacje muzyczne; Darek Herbasz – saksofon; Michał Nienadowski – kontrabas; Kacper Skolik – perkusja. Warsztaty zakończą się próbą generalną w formie koncertu klubowego.
 8. Koncert finałowy odbędzie się 21 kwietnia z zespołem muzycznym w Teatrze Lubuskim, będzie prowadzony przez Magdę Umer, po koncercie i recitalu ubiegłorocznej laureatki Uli Zubek, Jury ogłosi wyniki konkursu. Na zakończenie koncertu finałowego wystąpi Andre Ochodlo z recitalem „Pięć Miłości”.
 9. Organizator zapewnia profesjonalne nagłośnienie oraz warunki techniczne do odbycia prób i koncertów. Nie dopuszcza się występu z podkładem muzycznym.
 10. Organizator w dniu 20 kwietnia zapewnia wyżywienie na miejscu.
 11. W wyjątkowej sytuacji Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia do uczestnictwa w Konkursie wykonawców, którzy ze względu na reprezentowany poziom artystyczny kwalifikują się do udziału bez eliminacji.
 12. Werdykt Jury oraz decyzje Rady Artystycznej są ostateczne i niepodważalne.
 13. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Jury w porozumieniu z Organizatorem.
 14. Wszelkie pytania prosimy kierować drogą mailową: konkurs@cichakobieta.pl