BuskerBus 2021 w Zielonej Górze

BuskerBus 2021 w Zielonej Górze

Start : 24 sierpień, wtorek 12:00
Koniec : 25 sierpień, środa 23:45

W powietrzu unoszą się piłki i maczugi, z masztów spoglądają akrobaci, iluzjoniści sprawdzają naszą spostrzegawczość, a z każdego zakątka słychać autorskie piosenki. Ktoś jeździ na monocyklu, ktoś inny woli przemieszczać się w kole Cyra, balansować na wolnej drabinie lub rolla bolla. Jedni przechodzą przez ulicę tanecznym krokiem, inni wolą chodzić na rękach, a tuż obok ktoś robi salta w powietrzu, wybijając się z rąk partnera. To nie opis sceny z filmu fantasy. Tak wygląda Festiwal BuskerBus!

Do świata wykreowanego przez buskerów, czyli tych akrobatów, muzyków, aktorów i innych śmiało łączących najróżniejsze techniki i dziedziny, dla których to scena jest ulicą, będzie można się przenieść w Zielonej Górze w dniach 24-25 sierpnia 2021.

Spektakle uliczne:
24.08.2021
godz. 12:00-21:00 deptak
godz. 17:00 Pałac w Starym Kisielinie

25.08.2021
godz. 12:00-21:00 deptak
godz. 17:00 park w Zatoniu

Co roku od 25 lat na Festiwalu BuskerBus spotykają się artyści z całego świata, by w kilku polskich miastach zaprezentować swoje umiejętności cyrkowe, taneczne, muzyczne, iluzjonistyczne, czy aktorskie. Do opowiadania historii wykorzystują rekwizyty i możliwości własnego ciała.

Nie potrzebujesz paszportu, by poczuć się jak w podróży dookoła świata i poznać artystów z kilkunastu krajów. Chociaż na co dzień dzielą ich tysiące kilometrów, łączą ich wspólne cele: zdobyć uwagę przechodniów, dostarczyć wrażeń artystycznych i rozrywki, bawić, wzruszać i zachwycać. To buskerzy sprawiają, że nieznajomi wymieniają uśmiechy, a ich oklaski słychać już z oddali.

Program

Opisy spektakli dostępne są na stronie www.buskerbus.com. W głównym programie znalazły się tylko propozycje, które nie były jeszcze prezentowane na Festiwalu BuskerBus.

Klub festiwalowy: godz. 22 Piekarnia Cichej Kobiety

BuskerBus to nie festiwal, na który wpada się na chwilę. Jest czas na rozmowy, wymianę doświadczeń, wspólne żonglowanie i nawiązanie kontaktów. Spontaniczne pomysły prezentowane są w klubie festiwalowym Piekarnia Cichej Kobiety, gdzie wieczorem przenosi się akcja. Scena otwarta jest dla wszystkich. Można obejrzeć alternatywny program zaproszonych artystów lub samemu zawładnąć sceną.

Wstęp

Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, ale jeśli podoba Ci się pokaz, zgodnie z tradycją teatrów ulicznych, wrzuć artystom coś do kapelusza.

Organizatorzy: Małgorzata Węglarz oraz Zielonogórski Ośrodek Kultury.

Kontakt dla mediów: Małgorzata Węglarz margarita@buskerbus.com

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: portal kochamwrocław.pl, koncentrator kultury Co Jest Grane i największy w Polsce wortal teatralny e-teatr.pl.

Juggling balls and clubs seem to float in the air, acrobats glance down from the Chinese poles, magicians test our perceptiveness and you can hear original songs coming from every corner. Someone is riding a unicycle; someone else prefers to go by Cyr wheel, or maybe even balance on a free-standing ladder or a rola bola. Some people cross the street with a dance step, while others prefer to walk on their hands and somebody is doing a flip into the air right next to them.

This is not a description of a scene from some fantasy movie. On the contrary, this is what the BuskerBus Festival looks like! Discover a world created by buskers – street acrobats, musicians, and other performers, boldly combining various techniques and genres – in Wrocław, Zielona Góra and Krotoszyn.

21-22 Aug, 2021 Wrocław (Market Square)

24-25 Aug 2021 Zielona Góra (promenade and also: in the park by the Palace in Stary Kisielin – 5.00 p.m. on the 24th Aug and in the park in Zatonie – 5.00 p.m. on the 25th Aug)

27-29 Aug 2021 Krotoszyn (Market Square)

Every year, for 25 years, artists from all over the world have been meeting at the BuskerBus Festival to present their circus, dance, music, magic and acting skills in several Polish towns. They tell their stories using their bodies and many different props.

You don’t need a passport to meet artists from over a dozen countries and feel like you’re travelling around the world. Although thousands of kilometres separate them on a normal basis, they all share the same goals: to gain the attention of passers-by, to provide artistic impressions and entertainment, to move you and to delight you. It is buskers who make strangers exchange smiles and applause.

Program
Descriptions of the performances are available at www.buskerbus.com. This year the main street programme includes only shows that have not been previously presented at the BuskerBus Festival.

BuskerBus is not a festival you can observe quickly and then move on. To make the most of it, there’s time to talk to the artists, exchange experiences, juggle together and make contacts. Spontaneous ideas can be showcased in the festival club, where the action moves in the evening. The stage is open to everyone. You can watch an alternative program of invited artists or take over the stage yourself.

Admission
All events are free, but if you like the show, in keeping with the street theatre tradition, you can put something in the artists’ hat.