„Dlaczego dialog w Polsce kuleje, czy i jak można to naprawić”

„Dlaczego dialog w Polsce kuleje, czy i jak można to naprawić”

Start : 20 maj, piątek 18:00

5-cio Lecie Klubu „Tygodnika Powszechnego” wpisujemy w 800 letnią historię Zielonej Góry. Z tej okazji 20 maja br. (piątek) o godz. 18.00 organizujemy Debatę pod hasłem „Dlaczego dialog w Polsce kuleje, czy i jak można to naprawić”.

Udział w Debacie wezmą: prof. Radosław Markowski (socjolog, politolog i publicysta), ks. prof. Andrzej Draguła (teolog, publicysta), dr hab. Mariusz Kwiatkowski (socjolog, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego).

Prof. Radosław Markowski ukończył studia socjologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Tam również zdobył tytuł doktora w dziedzinie nauk o polityce, natomiast tytuł doktora habilitowanego z politologii w Polskiej Akademii Nauk.
Politolog, socjolog, specjalizuje się w porównawczych naukach politycznych oraz socjologii polityki. Bada wybory, zachowania wyborcze, demokrację i systemy partyjne.
W 2011 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za osiągnięcia w nauce.

Ks. prof. Andrzej Draguła – teolog i publicysta, znawca kultury popularnej. Doktor habilitowany teologii, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego.
Laureat nagrody dziennikarskiej „Ślad” im. bp. Jana Chrapka (2018). Przewodniczący Rady Instytutu Nauk Teologicznych US, członek Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, członek redakcji i Laboratorium „Więzi”, publicysta, stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”.Uprawia teologię pastoralną w perspektywie kulturowej, zajmuje się związkami między teologią a kulturą oraz werbalną i ikoniczną komunikacją religijną.

Dr hab. Mariusz Kwiatkowski jest socjologiem, wykładowcą akademickim, członkiem zielonogórskiego klubu „Tygodnika Powszechnego”.
Tytuł magistra i stopień doktora zdobył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Habilitację uzyskał w Polskiej Akademii Nauk. Pracuje na stanowisku profesora w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Interesuje go problematyka relacji interpersonalnych i międzygrupowych. W swoich badaniach poszukuje odpowiedzi na pytanie o rolę tych relacji (kapitału społecznego) w osiąganiu celów indywidualnych i grupowych.

Moderatorem Debaty będzie Konrad Stanglewicz
Wstęp wolny.
Piekarnia Cichej Kobiety ul. Fabryczna 13 w Zielonej Górze.