Katastrofa ekologiczna Odry i jej wpływ na bioróżnorodność.

Katastrofa ekologiczna Odry i jej wpływ na bioróżnorodność.

Start : 02 wrzesień, piątek 18:00

Zielonogórski Klub „Tygodnika Powszechnego” zaprasza na debatę pt. „Katastrofa ekologiczna Odry i jej wpływ na bioróżnorodność”. Udział w niej zapowiedzieli: prof. Grzegorz Gabryś, biolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego, poseł Tomasz Aniśko z Partii Zieloni, oraz Goście z UAM dr hab. Maciej Gąbka, dr Stanisław Rosadziński.
Termin: piątek 2 września br. godz. 18.00.
Miejsce: Piekarnia Cichej Kobiety, ul. Fabryczna 13, Zielona Góra.
Moderatorem spotkania będzie Konrad Stanglewicz.

Wstęp wolny.

Prof. Grzegorz Gabryś oprócz pracy naukowej jest zaangażowany w działalność organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody: Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”, Klubu Przyrodników, Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „proNatura” oraz Ligi Ochrony Przyrody. Jest także członkiem Regionalnej Rady Ochrony Przyrody będącej organem opiniodawczo – doradczym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Regionalnej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko (woj. Lubuskie).

Poseł Tomasz Aniśko, absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu (magister inżynier ogrodnictwa) oraz University of Georgia (doktor ogrodnictwa). Wykładowca akademicki. Autor publikacji naukowych z dziedziny botaniki. Członek partii Zielonych. W wyborach do Sejmu RP w 2019 uzyskał mandat posła. Członek klubu parlamentarnego KO. Jest wiceprzewodniczącym komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, oraz zasiada w komisji rolnictwa i rozwoju wsi.
Z powodu zwołania posiedzenia Sejmu RP zapowiadany wcześniej poseł Tomasz Aniśko (Partia Zieloni) – nie będzie obecny podczas debaty o Odrze. Zastąpi go Ewa Drewniak, koordynatorka ds. środowiskowych w biurze posła, działająca od lat w Klubie Przyrodników oraz w koalicji Ratujmy Rzeki.

dr hab. Maciej Gąbka Zakład Hydrobiologii Instytut Biologii Środowiska, Wydział Biologii, UAM

dr Stanisław Rosadziński, botanik, doktor nauk biologicznych w dyscyplinie ekologia, specjalności: botanika, briologia. Badawczo związany jest przede wszystkim z ekosystemami hydrogenicznymi, głównie torfowiskami i siedliskami ziemnowodnymi w obrębie teras zalewowych i kompleksów stawowych. Członek Sekcji Briologicznej Polskiego Towarzystwa Naukowego. Autor lub współautor wielu artykułów naukowych i monografii przyrodniczych z zakresu szeroko pojętej geobotaniki.

Zdjęcie ze strony; https://www.facebook.com/MorawieckiPL