„Niewidzialne stworzenie – zwierzęta w chrześcijańskiej ekologii integralnej i moralności.”

„Niewidzialne stworzenie – zwierzęta w chrześcijańskiej ekologii integralnej i moralności.”

Start : 05 marzec, wtorek 18:00
Koniec : 05 marzec, wtorek 20:00

Zielonogórski klub „Tygodnika Powszechnego” zaprasza na spotkanie z „naczelną ekolożką klubów ‘TP” ” Barbarą Niedźwiedzką.
Tytuł spotkania „Niewidzialne stworzenie – zwierzęta w chrześcijańskiej ekologii integralnej i moralności.”

Według międzynarodowych raportów systemy produkcji żywności są obecnie odpowiedzialne za co najmniej jedną trzecią wszystkich emisji gazów cieplarnianych i są główną przyczyną utraty różnorodności biologicznej. Rozbuchana produkcja zwierzęca, przeznaczona głównie dla bogatych społeczeństw, przyczynia się do głodu ludzi w wielu miejscach na Ziemi, powoduje choroby i epidemie. Według wielu naukowców wycofywanie się z hodowli zwierząt na rzecz produkcji roślinnej stanowi najbardziej bezpośrednią, realistyczną szansę odwrócenia trendu klimatycznych i środowiskowych zmian. Franciszek zarówno w ekologicznej encyklice Laudato Si’, jak i w ostatnio ogłoszonej adhortacji Laudate Deum przemilcza ten obszar niszczycielskich działań człowieka. Dlaczego?
Ale przed wszystkim, obecny przemysł wykorzystujący zwierzęta jest nie nieetyczny, niegodny człowieka XXI wieku. Jakie miejsce zajmują nasi bracia i siostry – zwierzęta w chrześcijańskiej moralności? Czy odczytujemy właściwie Boży zamysł? Czy jesteśmy w stanie przestać milczeć o ich sytuacji. Czy potrafimy poszerzyć krąg naszego miłosierdzia?

dr hab. Barbara Niedźwiedzka jest specjalistą medycznej informacji naukowej, emerytowanym pracownikiem Instytutu Zdrowia Publicznego UJ, członkinią Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska, liderką Grupy „Chrześcijanie dla Zwierząt – Polska” oraz Zespołu „Troska o Stworzenie” Kongresu Katoliczek i Katolików. Prowadzi blog www.opowiedzzwierze.pl

Zapraszamy 5 marca (wtorek) godz. 18;00
Miejsce spotkania; Piekarnia Cichej Kobiety, ul. Fabryczna 13 w Zielonej Górze.

WSTĘP WOLNY