Spotkanie w Klubie Tygodnika Powszechnego – Dlaczego rosną mury?

Spotkanie w Klubie Tygodnika Powszechnego – Dlaczego rosną mury?

Start : 26 wrzesień, wtorek 18:00
Koniec : 26 wrzesień, wtorek 20:00
DLACZEGO ROSNĄ MURY ?
Z okazji Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy, Zielonogórski klub „Tygodnika Powszechnego”, Pracownia Mobilności i Spójności Społecznej IS UZ oraz Fundacja Miejsce na Ziemi zaprasza na debatę.
Współczesne rządy i społeczeństwa nie radzą sobie z problemem migracji i uchodźstwa. Namacalnym symbolem tej bezradności są mury rosnące na wielu granicach. Wiemy, że liczba osób poszukujących dla siebie miejsca w innych krajach będzie w najbliższych latach rosła. Porozmawiajmy o tym, zastanawiając się nad uwarunkowaniami i skutkami błędów w polityce migracyjnej i strategiach integracji, które są obecnie realizowane. Porozmawiajmy też o naszym podejściu do tego zagadnienia – o lękach i nadziejach związanych z ruchami migracyjnymi i rosnącą różnorodnością naszego społeczeństwa.
Okazją do spotkania jest, obchodzony 24 września przez Kościół Katolicki, Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, który zgodnie z propozycją Papieża Franciszka, odbywa się w tym roku pod hasłem: Wolni, aby wybrać: migrować, czy pozostać. Będziemy też mieli okazję podzielić się refleksjami po obejrzeniu filmu „Zielona granica” w reżyserii Agnieszki Holland.
Spotkanie rozpoczniemy od panelu, w którym wystąpią następujące osoby:
• Sinan Tankut Gűhlan (Gaziantep University, UZ) – Migracje w ujęciu socjologicznym
• Emilia Piotrowicz (Fundacja Miejsce na Ziemi) – Dlaczego musimy pomagać ludziom w drodze?
• Dorota Bazuń (UZ) – Bariery integracji uczniów ukraińskich w polskich szkołach
• Mariusz Kwiatkowski (UZ) – Mury jako symbol kryzysu humanitarnego
Informacje o panelistach;
Sinan Tankut Gűhlan
Socjolog, specjalista z zakresu socjologii miasta oraz migracji. Profesor na Gaziantep University w Turcji, a od nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Zielonogórskim, gdzie będzie zatrudniony w Pracowni Mobilności i Spójności Społecznej, która jest częścią Instytutu Socjologii. Doktorat uzyskał w Stanach Zjednoczonych, gdzie przez kilka lat wykładał socjologię. Autor znakomitego opracowania na temat społeczno-przestrzennego rozwoju Stambułu. Uczestnik projektów międzynarodowych, współautor, wraz z koleżankami i kolegami z UZ książek z cyklu „On the Move”. Tragiczne trzęsienie ziemi w lutym 2023 w Gaziantep stało się przyczyną poszukiwania nowego miejsca aktywności dla niego i dla żony, która będzie wykładała architekturę na UZ i dla córeczki, która stawia pierwsze kroki w polskiej szkole. Wszyscy są więc praktykami w zakresie problematyki migracji. Zafascynowany zagadnieniem sztucznej inteligencji, kontynuuje rodzime tradycje kulinarne z pogranicza turecko-gruzińskiego.
Emilia Piotrowicz
Aktywistka, działaczka prodemokratyczna, związana z Ogólnopolskim Strajkiem Kobiet, członkini zarządu nowo powstałej Fundacji – Miejsce na Ziemi. Celem fundacji jest pomoc osobom uchodźczym, szczególnie umieszczonym w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców oraz działanie na rzecz integracji uchodźców i tworzenia nowej polityki migracyjnej.
dr Dorota Bazuń
Absolwentka filozofii na KUL. Doktorat z socjologii uzyskała na Uniwersytecie Adama Mickiewicza na podstawie rozprawy dotyczącej ruchu społecznego „Monar”, w którym przez szereg lat działała. Koordynatorka międzynarodowego projektu badawczo-edukacyjnego „Social Education on the Move” z udziałem uniwersytetów i innych organizacji z 10 krajów oraz współautorka artykułów na temat kryzysu uchodźczego oraz integracji Ukraińców w Polsce. W Domu Sąsiedzkim w Zielonej Górze prowadzi polsko-ukraiński klub filmowy. Wspólne oglądanie filmów i dyskusje na ich temat są świetną okazją do nauki języka, wzajemnego poznawania się i nawiązywania dobrych relacji. Nie wyobraża sobie życia bez kontaktu z psami, których kłopotliwej obecności w przestrzeniach miast poświęciła specjalną publikację.
dr hab. Mariusz Kwiatkowski
Socjolog i pedagog, doktorat uzyskał na KUL, a habilitację w Polskiej Akademii Nauk. Zatrudniony na stanowisku profesora UZ. Członek Klubu „Tygodnika Powszechnego” i George Orwell Society. W 2021 roku profesor wizytujący na Dublin City University w związku z badaniami nad problemem bezdomności i wykluczenia wśród imigrantów. Ostatnio wydał książkę pod tytułem „W działaniu”. Razem z Dorotą Bazuń i Sinanem Tanktem Gűhlanem zredagował książki z cyklu „On the Move”. Najbliższy semestr spędzi jako profesor wizytujący w Pradze, gdzie będzie prowadził badania nad zjawiskiem stygmatyzacji i destygmatyzacji. Lubi się ruszać, także na boisku. W 2022 wziął udział w mistrzostwach Polski w piłce nożnej osób w kryzysie bezdomności jako członek reprezentacji bezdomnych z Zielonej Góry, zaprzyjaźniony z Fundacją „RONDO”.