„Stygmat uchodźcy”/ Spotkanie z Moniką Białkowską

„Stygmat uchodźcy”/ Spotkanie z Moniką Białkowską

Start : 22 marzec, środa 18:00
Koniec : 22 marzec, środa 20:00

„Stygmat uchodźcy”
to tytuł spotkania z dr Moniką Białkowską w zielonogórskim klubie „Tygodnika Powszechnego” połączone z promocją Jej książki „Nawet jeśli umrę w drodze”.
„Nawet jeśli umrę w drodze” to książka dla tych, którzy uchodźców chcą potraktować jak ludzi, a nie jak temat polityczny czy narzędzie propagandy. Każdy z nich ma inną twarz, ale to nie oni nam zagrażają. To my sami zagrażamy naszej cywilizacji, odwracając się od jej największych zdobyczy – troski o najsłabszych i równych praw, przysługujących każdemu człowiekowi.
Moderatorem spotkania będzie dr hab. Mariusz Kwiatkowski

Dr Monika Białkowska dziennikarka „Przewodnika Katolickiego”, doktor teologii fundamentalnej. Autorka książek „Sukienka ze spadochronu” „Nawet jeśli umrę w drodze” i współautorka „Teologii przy rosole” (z ks. Henrykiem Seweryniakiem). Współpracowniczka „Więzi”. Laureatka Nagrody Dziennikarskiej „Ślad” im. bp. Jana Chrapka w roku 2022.
Prowadzi internetowy program „Reportaż z wycinków świata”.

Dr hab. Mariusz Kwiatkowski, absolwent pedagogiki (Katolicki Uniwersytet Lubelski), doktor socjologii (KUL). Stopień doktora habilitowanego z zakresu socjologii uzyskał w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, na podstawie rozprawy Nieprzejrzystość. Bariery merytokracji kadrowej w sektorze publicznym. Jest socjologiem zaangażowanym w rozwiązywanie problemów społecznych, pracuje na stanowisku profesora w Instytucie Socjologii na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu UZ, członek zielonogórskiego klubu „Tygodnika Powszechnego”.

Spotkanie odbędzie się 22 marca 2023 r. (środa) o godz. 18;00 Piekarnia Cichej Kobiety, ul. Fabryczna 13 w Zielonej Górze.