ŚWIĘTO WOLNOŚCI

ŚWIĘTO WOLNOŚCI

Start : 04 czerwiec, piątek 18:00

Zapraszamy po długiej przerwie do Piekarni Cichej Kobiety. Chcemy wspólnie uczcić jedno z najważniejszych świąt współczesnej Polski dwudniowymi obchodami. Pierwszego dnia /4.06/porozmawiamy o potrzebie wolności, drugiego /5.06/ wzniesiemy toast za wolność i posłuchamy znakomitego kwartetu.

Czy potrzebna nam jeszcze wolność?

4 czerwca 1989 roku jest symboliczną datą ostatecznej klęski komuny i triumfem „Solidarności”. To jedna z niewielu ważnych dat w historii Polski, która kojarzy się ze zwycięstwem, a nie z przelewem krwi. Zaczęliśmy odzyskiwać wolność i budować zręby demokratycznego państwa. Słowa Lecha Wałęsy „My naród” rozpoczynające przemówienie wygłoszone w 1989 r. przed połączonymi izbami kongresu i senatu USA wzbudziły entuzjazm. Byliśmy na ustach świata, Polskę postrzegano jako lidera demokratycznych przemian. Minęły 32 lata. Świat się zmienił, a Polska jest w zupełnie innym miejscu. Już nas nie podziwiają, raczej krytykują. Co się stało z nami i z naszą potrzebą wolności, którą nieśliśmy przez lata w sercach i na sztandarach (Za wolność naszą i waszą)? Z kolejnych wyborczych zwycięstw autorytarnej koalicji „dobrej zmiany” wynika, że „wolność” nie jest dla Polaków priorytetem; może nigdy tak naprawdę nie była.

O tych sprawach chcemy pogadać na żywo, twarzą w twarz, po wielu miesiącach izolacji. Piekarnia Cichej Kobiety oferuje takie miejsce otwartej rozmowy. Jako inicjujących debatę zaprosiliśmy ludzi nauki i sztuki. Są to: Lecha Szczegóła, socjolog, autor książki „Droga do wojny kulturowej. Ideologia Dobrej Zmiany”; Mariusz Kwiatkowski, socjolog, który powie o wolności w nauce; Wojciech Kozłowski, szef zielonogórskiego BWA, powie o wolności w sztuce. Moderatorem będzie Konrad Stanglewicz.

Nie chcemy aby to były tylko „gorzkie żale”. Chcemy poszukiwać dobrych pomysłów i rozwiązań. Na debatę o „wolności” zapraszamy wszystkich, spotkanie jest otwarte.

Działamy w reżimie sanitarnym, jeśli to możliwe bardzo prosimy o rezerwację miejsca- 501093724