„Wiara jest przeciwieństwem pesymizmu, depresji, braku nadziei”

„Wiara jest przeciwieństwem pesymizmu, depresji, braku nadziei”

Start : 13 maj, poniedziałek 18:00

„Wiara jest przeciwieństwem pesymizmu, depresji, braku nadziei” to tytuł spotkania w zielonogórskim klubie „Tygodnika Powszechnego”. Spotkanie będzie połączone z promocją książki „Pałac płonie” Jan Grosfeld w rozmowie ze Sławomirem Jackiem Żurkiem.
Moderator spotkania; Konrad Stanglewicz
„Jeżeli najważniejszym problemem współczesnego człowieka jest brak odpowiedzi na pytanie, po co żyje, to w niniejszej książce tę odpowiedź znajdzie. Tylko Miłość, która kocha za darmo, bezwarunkowo, także wtedy, gdy człowiek jest zły, może rozpalić nadzieję w sercu poszukującym prawdy.
„Wiara jest przeciwieństwem pesymizmu, depresji, braku nadziei” – mówi Jan Grosfeld w niezwykłym wywiadzie-rzece ze Sławomirem Jackiem Żurkiem, ale to więcej niż rozmowa. To historia człowieka, który na swojej drodze spotkał Boga i Jego miłość wypełniającą pustkę w ludzkim sercu. Jan Grosfeld jest świadkiem Boga, który Go znalazł i czyni nowym człowiekiem.
Tematem książki jest konkretny człowiek – z imieniem i nazwiskiem, z datą i miejscem urodzenia, z rzeczywistą biografią. To on jest tytułowym »pałacem w płomieniach« – podpalany zawieruchą dziejów i nieodwołanie (wydawałoby się) ginący, a jednak ratowany, odbudowywany i wskrzeszany przez Boga, który – to najważniejszy refren tej książki – jest wierny! Przy czym jest to także człowiek z ogromnym poczuciem odpowiedzialności – nie tylko za siebie czy swoich bliskich, ale również za Kościół, za swoją Ojczyznę, za świat, w szczególności za kolejne pokolenia: za młodych.
Ze wstępu kard. Grzegorza Rysia

Jan Grosfeld (ur. 1946 r.)
Ekonomista, politolog, profesor nauk społecznych o specjalności antropologia polityczna, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W latach 1981–1987 członek redakcji miesięcznika „Znak”, a w latach 1989–1995 miesięcznika „Powściągliwość i Praca”. W 1992 r. został członkiem Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem, w 1993 r. członkiem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Do 2018 r. był redaktorem naczelnym założonego przez siebie czasopisma „Chrześcijaństwo-Świat-Polityka”. Autor wielu książek o tematyce społeczno-religijnej, m.in. „Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów?”, „Od lęku do nadziei. Chrześcijanie, Żydzi, świat”, „Krzyż i gwiazda Dawida”, „Czekanie na Mesjasza”. Publicysta i tłumacz, m.in. Marcela Debysera, Pierre’a Chaunu i Jeana Delumeau.
Za wkład w dialog chrześcijańsko-żydowski otrzymał nagrodę im. ks. Stanisława Musiała (2020 r.) oraz nagrodę Menora Dialogu (2022 r.)
Pochodzi z zasymilowanej rodziny żydowskiej, przyjął chrzest w 1981 r. Od 1985 r. uczestniczy w Drodze neokatechumenalnej. Żonaty z Barbarą Grosfeld.

Sławomir Jacek Żurek (ur. 1967 r.)
Literaturoznawca, profesor nauk humanistycznych. Dyrektora Międzynarodowego Ośrodka Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz kierownik Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej KUL. W latach 2020-2023 kierownik międzynarodowego zespołu badawczego „Literatura XXI wieku i Holokaust. Perspektywa komparatystyczna i wielojęzykowa” działającego w ramach konsorcjum trzech uniwersytetów: University of Antwerp (Belgia), Bar Ilan University (Izrael) i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska).
Autor książek o literaturze polsko-żydowskiej, wielu artykułów naukowych z zakresu historii literatury współczesnej oraz esejów i artykułów popularnych. Członek Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem, Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów oraz Rady Naukowej Laboratorium „Więzi”.
Od 1983 r. uczestniczy w Drodze neokatechumenalnej. Żonaty z Elżbietą Marią Żurek.

Spotkanie odbędzie się 13 maja 2024 r. (poniedziałek) o godz. 18;00 Piekarnia Cichej Kobiety, ul. Fabryczna 13 w Zielonej Górze.
Wstęp wolny