„Jak zakończyć wojnę polsko-polską i sprawić, byśmy wszyscy czuli się w Polsce u siebie”

„Jak zakończyć wojnę polsko-polską i sprawić, byśmy wszyscy czuli się w Polsce u siebie”

Start : 13 grudzień, środa 18:00
Koniec : 13 grudzień, środa 20:00

„Umówmy się na Polskę – czyli jak zakończyć wojnę polsko-polską i sprawić, byśmy wszyscy czuli się w Polsce u siebie” to tytuł spotkania w zielonogórskim klubie „Tygodnika Powszechnego”.
Spotkanie będzie połączone z promocją książki „Umówmy się na Polskę”. Książka jest zaproszeniem do nowego sposobu myślenia o przyszłości naszego kraju i do znalezienia Polski, która pomieści nas wszystkich.
„Umówmy się na Polskę” to książka, w której czołowi polscy intelektualiści proponują Nową Umowę Społeczną: pakiet zmian ustrojowych, który zdecentralizuje nasz kraj. Nie wszystkie decyzje muszą być podejmowane centralnie w Warszawie. Polska to różnorodny kraj – mieszkańcy poszczególnych regionów powinni żyć w zgodzie ze swoimi wartościami. Nowa Umowa Społeczna to koniec wojny polsko-polskiej i wizja państwa, które jest wspólnym domem dla obywateli i obywatelek o różnych światopoglądach.
Jak nigdy wcześniej Polska potrzebuje nowej umowy społecznej – jasnych ustrojowych reguł gry, na które zgodzą się obywatelki i obywatele reprezentujący główne nurty polityczne. Grupa 28 ekspertów i ekspertek będących wyrazicielami poglądów od lewicy i liberałów po konserwatywną prawicę przedstawia propozycję demokratycznych zasad funkcjonowania państwa, sformułowanych w przejrzysty i zrozumiały sposób.
Autorzy i autorki przekonują, że kluczem do stabilnej demokracji jest większe zaangażowanie w mechanizmy rządzenia krajem samorządów wojewódzkich i gminnych, a także obywateli. W lekkim i pozbawionym akademickiego żargonu stylu opisują założenia proponowanej umowy społecznej. We współpracy ze znanymi pisarzami i pisarkami, w fabularyzowanej formie pokazują, jak proponowany system działałby w praktyce i co jego wprowadzenie oznaczałoby dla obywateli.

Wyjątkowa praca zbiorowa autorstwa Ryszarda Balickiego, Macieja Bukowskiego, Agnieszki Chłoń-Domińczak, Heleny Chmielewskiej-Szlajfer, Pawła Dobrowolskiego, Jakuba Drożdża, Antoniego Dudka, Jacka Giedrojcia, Mirosława Granata, Tomasza G. Grosse, Jarosława Gwizdaka, Mikołaja Herbsta, Tomasza Kaczora, Macieja Kisilowskiego, Alicji Pacewicz, Wojciecha Przybylskiego, Arkadiusza Radwana, Łukasza Rozdeiczera, Jana Smoleńskiego, Jacka Sokołowskiego, Leszka Stypułkowskiego, Sylwii Sysko-Romańczuk, Marka Tatały, Anny Wojciuk, Artura Wołka, Marcina Zielińskiego, Fryderyka Zolla i Michała Żabickiego, wsparta piórem wybitnych pisarek i pisarzy: Sylwii Chutnik, Karoliny Lewestam, Piotra Siemiona i Ziemowita Szczerka.

Rozmowa Konrada Stanglewicza z prof. Anną Wojciuk – prezeską IUS, będzie okazją do poznania propozycji nowej umowy społecznej, którą proponują eksperci ze stowarzyszenia Inkubator Umowy Społecznej.
Grupa stu kilkudziesięciu ekspertów ze stowarzyszenia Inkubator Umowy Społecznej (IUS), przez sześć lat, dyskutowała, zbierała materiały i dane. Wynikiem jest nowy pomysł na organizację państwa. Taką, którego PiS (ani nikt inny) nie mógłby okupować i dzielić.
„ Powołaliśmy nowe stowarzyszenie, Inkubator Umowy Społecznej (IUS), żeby zaproponować nową umowę społeczną dla Polski. Chcemy tak zreformować nasz kraj, żeby niezależnie od wyników wyborów był on domem, który pomieści wyborców o poglądach konserwatywnych, liberalnych, lewicowych” Anna Wojciuk – prezeska IUS

Anna Wojciuk, politolożka, profesorka Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizująca się w zagadnieniach siły państwa na arenie międzynarodowej, a także wpływu populizmu na politykę zagraniczną. Autorka wielu prac naukowych, w tym „Empires of Knowledge in International Relations: Education and Science as Sources of Power for the State” Routledge, London/New York 2018. W przeszłości prowadziła badania naukowe na Harvard University, Columbia University w Nowym Jorku, Cornell University oraz European University Institute we Florencji. Współzałożycielka i prezeska stowarzyszenia Inkubator Umowy Społecznej.

Spotkanie odbędzie się 13 grudnia 2023 r. (środa) o godz. 18;00 Piekarnia Cichej Kobiety, ul. Fabryczna 13 w Zielonej Górze.
Moderatorem spotkania będzie Konrad Stanglewicz
WSTĘP WOLNY