Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze

Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze

Start : 13 luty, wtorek 18:00
Koniec : 13 luty, wtorek 20:00

ZAPRASZAMY na spotkanie sprawozdawczo-wyborcze, 13 lutego o godz. 18;00
Kluby „Tygodnika Powszechnego” są jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia im. Jerzego Turowicza. W tym roku upływają kadencje koordynatorów Klubów, jesteśmy zobowiązani przeprowadzić wybory także w naszym klubie „TP” na kolejne cztery lata.
Na spotkanie zapraszamy członków i sympatyków naszego klubu „TP”, prosimy o obowiązkowe stawiennictwo członków Stowarzyszenia, którzy posiadają czynne i bierne prawo wyborcze.

Spotkanie odbędzie się w Piekarni Cichej Kobiety, ul. Fabryczna 13 w Zielonej Górze.

Bożena Ostrowska i Konrad Stanglewicz
koordynatorzy Klubu „Tygodnika Powszechnego” w Zielonej Górze
zdjęcie; powstanie klubu „TP” 25.05.2017r.