Konkurs Piosenki Literackiej im. Piotra Machalicy

Regulamin

REGULAMIN

ORGANIZATOR:  STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PIEKARNI CICHEJ KOBIETY

Konkurs Piosenki Literackiej im. Piotra Machalicy odbywa się w Zielonej Górze w ramach II Zielonogórskich Spotkań Artystycznych „Klan Machaliców i Przyjaciele” w dniach 15-16 kwietnia 2023.

 1. Konkurs ma charakter ogólnopolski, zgłoszenie do udziału w konkursie zwanego dalej festiwalem jest równoznaczne z akceptacją regulaminu;
 2. Mogą w nim wziąć udział soliści i duety wokalne od 18 do 30 roku życia.  
 3. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do dnia 10 marca 2023 r. poprawnie i kompletnie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z plikami video lub linkiem do strony z wykonaniem na żywo dwóch przygotowanych utworów oraz opcjonalnie partyturę utworów. Link do formularza na stronie www.cichakobieta.pl/konkurs
 4. Formularz będzie aktywny od 1.02 do 10.03 do godz. 23.59
 5. Organizator szczególnie zachęca do sięgnięcia po repertuar: Wojciecha Młynarskiego, Andrzeja Poniedzielskiego, Jonasza Kofty, Jana Wołka, Włodzimierza Wysockiego i Jeremiego Przybory.
 6. 10 wykonawców zostanie zakwalifikowanych do finału przez  Radę Artystyczną powołaną przez organizatora. Informacje o  zakwalifikowaniu uczestnicy otrzymają do 20 marca 2023r drogą elektroniczną.
 7. Udział w festiwalu na każdym etapie jest bezpłatny, Organizator nie pokrywa żadnych kosztów uczestnictwa w wydarzeniach.
 8. Finalistów będzie oceniało Jury w składzie: Katarzyna Żak,  Jan Wołek, Hadrian Tabęcki. Jury przyzna nagrody finansowe o łącznej puli 16 000 zł i zdecyduje o ich podziale. Podczas koncertu finałowego zostanie przyznana także Nagroda Publiczności.
 9. Laureat otrzyma propozycję wykonania własnego recitalu w kolejnej edycji festiwalu.
 10. Wykonawcy zakwalifikowani i zaproszeni do koncertu finałowego, zaprezentują jedną piosenkę wskazaną przez Radę Artystyczną,  wezmą udział w warsztatach w dniu 15 kwietnia prowadzonych przez Katarzynę Żak, Jana Wołka i Hadriana Tabęckiego z zespołem muzycznym w składzie: Robert Chyła – saksofony, klarnet, Wojciech Pruszyński – fortepian, Michał Nienadowski – kontrabas, Arek Skolik – perkusja. Warsztaty zakończą się próbą generalną w formie koncertu klubowego.
 11. Koncert finałowy odbędzie się16 kwietnia z zespołem muzycznym w Teatrze Lubuskim, będzie prowadzony przez Magdę Umer, po koncercie i spektaklu „Przybora na 102”  Jury ogłosi wyniki konkursu.                                                         
 12. Organizator zapewnia profesjonalne nagłośnienie oraz         warunki techniczne do odbycia prób i  koncertów. Nie dopuszcza się występu w finałach z podkładem muzycznym.
 13. Organizator w dniu 15 kwietnia zapewnia wyżywienie na miejscu.
 14. W wyjątkowej sytuacji Organizator zastrzega sobie prawo  zaproszenia do uczestnictwa w Konkursie wykonawców, którzy ze względu na reprezentowany poziom artystyczny kwalifikują się do udziału bez eliminacji.
 15. Werdykt Jury oraz decyzje Rady Artystycznej są ostateczne i niepodważalne.
 16. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Jury w porozumieniu z Organizatorem.
 17. Wszelkie pytania prosimy kierować drogą mailową: konkurs@cichakobieta.pl